Over Upje.

Follow by Email

dinsdag 3 januari 2012

29. Mijn ambities

Werkgewijs heb ik bijzonder weinig ambities. Ik hoop gewoon altijd mijn job zo snel mogelijk zo goed mogelijk te kunnen en hoe langer hoe minder hulp te moeten vragen van meer ervaren collega’s. Ik werk momenteel tien maanden bij mijn huidig bedrijf, en ik ben wel op een punt gekomen dat het allemaal begint te vlotten. ‘The bigger picture’ zie ik dan weer nog totaal niet. Ik weet wat ik moet doen en wat er van mij persoonlijk verwacht wordt, maar ik hoop toch op relatief korte termijn een duidelijker beeld te krijgen van hoe dat bij andere schakels in de lange, lange ketting zit. Maar mijn ambitie is dus simpelweg elke dag mijn werk goed te doen en steeds te blijven bijleren. Misschien kan ik op termijn ook wel voldoende om ook eens ánderen te helpen, dat vind ik altijd leuk. Bij mijn vorige bedrijf heeft het anderhalf jaar tot twee jaar geduurd voor ik echt op dat punt gekomen was. Maar zodra het zover was, bleek ik ook gewoon goed. Ik voelde dat ook zelf. Dat punt wil ik graag snel terug bereiken. Misschien wil ik ooit op termijn daar wel doorgroeien, al zou ik nu niet weten waarnaartoe. Ik ben even tevreden als ik gekend sta als een goede en betrouwbare werkkracht.

Maar mijn echte ambitie ligt dus niet op werkvlak. Ik zou liever één of andere menslievende activiteit uitbouwen. Misschien een andere job, maar meer waarschijnlijk is iets van vrijwilligerswerk. Daar energie instoppen en er goed in worden. Het gevoel hebben mensen ook écht te kunnen helpen op de één of andere wijze. En een fijn gezin uitbouwen. Twee kindjes krijgen die mij doodgraag zien, die humor hebben, een groot hart, welopgevoed zijn, … .  En voor de rest hoop ik gewoon een goede vriendin te zijn voor mijn vrienden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten